UGent Logo

Reservatiesysteem monitoraat FEA

Hier kan je, op individuele basis, zowel reserveren voor trajectbegeleiding als voor studiebegeleiding.

Trajectbegeleiding staat open voor alle studenten uit alle opleidingen van de faculteit.
Bij de trajectbegeleider kan je terecht met vragen over je studiekeuze, je curriculum, je studievoortgang, het leerkrediet, …. Meer info vind je hier.

Studiebegeleiding richt zich naar alle eerste-bachelorstudenten van de faculteit.
De begeleiding kan zowel algemeen zijn (studiemethode en -planning) als vakinhoudelijk (voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica). Er is ook begeleiding mogelijk voor enkele vakken uit tweede bachelor en uit een schakelprogramma.
Kies de meest passende opleiding in onderstaand schema en vind de ondersteunde vakken dan terug via het menu in de linkse kolom.

Boek hier uw afspraak

burgerlijk ingenieur

burgerlijk ingenieur-architect

industrieel ingenieur Gent

industrieel ingenieur Kortrijk